Sunday, November 28, 2010

the thought came since you start questioning

Bismillahirrahmanirrahim.


imam al-Dhahabi dalam Tazkiratul Huffaz menceritakan ucapan seorang tokoh tabiin bernama Mutharif ibn al-Syikhir, "seseorang tidak boleh naik ke atas bukit lalu menjatuhkan dirinya sendiri dan berkata, 'ini telah ditakdirkan Allah'. akan tetapi dia harus sentiasa berusaha dan berhati-hati . jika setelah itu ia tetap ditimpa musibah, ia meyakini bahawa itu merupakan ketentuan Allah swt."
bukankah kita orang yang berfikir?No comments: