Tuesday, November 24, 2009

commemoration.

Bismillahirrahmanirrahim.berfirman Allah Taala yang bermaksud :

" wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu dan penawar bagi hati. kenapakah kamu memilih untuk berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepadamu? kenapakah kamu memilih untuk bersilaturrahim hanya kepada mereka yang bersilaturrahim denganmu? kenapa kamu memilih untuk berbicara hanya kepada mereka yang berbicara denganmu? kenapa kamu memilih untuk memberi makan hanya kepada mereka yang memberi makan kepadamu? kenapa kamu memilih untuk memuliakan hanya kepada mereka yang memuliakanmu?

tidak terlebih baik seseorang itu daripada yang lain.sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan rasul, mereka melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada mereka, bersilaturrahim kepada mereka yang memutuskannya. memaafkan mereka yang tidak memberi kemaafan kepadanya. mereka amanah kepada mereka yang mengkhianatinya. berbicara kepada mereka yang enggan berbicara dengannya. memuliakan mereka yang menghinanya. sesungguhnya Aku mengetahui tentang perbuatan kamu".

( petikan hadis qudsi, kitab imam al-Ghazali, al-Mawa'iz Fil Ahadis al-Qudsiah )


*sekiranya kelebihan diri seluas lautan, kerendahan hati harus selebar bumi*

No comments: